Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sau khi bạn đã mời mọi người vào cuộc họp của mình, bạn có thể thêm tối đa 10 người đồng tổ chức để giúp quản lý cuộc họp của mình. Người đồng tổ chức được hiển thị dưới dạng người tổ chức bổ sung trong danh sách người dự cuộc họp và có hầu hết các chức năng của người tổ chức cuộc họp.

Chức năng đồng tổ chức

Đồng tổ chức có thể:

Người đồng tổ chức không thể:

Truy nhập và thay đổi tùy chọn cuộc họp

Quản lý bản ghi cuộc họp

Quản lý phòng chia theo nhóm

Loại bỏ hoặc thay đổi vai trò của người tổ chức cuộc họp

Bỏ qua phòng đợi

Tiếp nhận mọi người từ phòng đợi trong cuộc họp

Khóa cuộc họp

Trình bày nội dung

Thay đổi vai trò cuộc họp của người dự khác

Thay đổi tùy chọn cuộc họp trong cuộc họp kênh*


Kết thúc cuộc họp cho tất cả

Lưu ý: 

  • Để cho phép người đồng tổ chức thay đổi tùy chọn cuộc họp trong cuộc họp kênh, họ phải được mời trực tiếp trong lời mời họp kênh.

  • Không thể đặt người dùng bên ngoài làm người đồng tổ chức.

  • Để cho phép người đồng tổ chức quản lý phòng chia theo nhóm, họ phải đến từ cùng một tổ chức với người tổ chức cuộc họp.

Thêm người đồng tổ chức vào cuộc họp

Để thêm người đồng tổ chức vào cuộc họp, hãy đảm bảo người mà bạn muốn thêm đã là người dự bắt buộc rồi làm theo các bước dưới đây:

  1. Chọn cuộc họp của bạn, rồi chọn Sửa.

  2. Chọn Tùy chọn khác Biểu tượng tùy chọn khác > chọn Cuộc họp.

  3. Trên trang tùy chọn cuộc họp, bên cạnh Chọn người đồng tổ chức, chọn mũi tên xuống và chọn tên của (các) người đồng tổ chức bổ sung.

    thêm người đồng tổ chức vào cuộc họp

  4. Chọn Lưu ở cuối màn hình.

Lưu ý: Người đồng tổ chức phải thuộc cùng một tổ chức với người tổ chức cuộc họp hoặc sử dụng tài khoản khách trong cùng một tổ chức.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Xem Tổng quan về cuộc họp trong Teams.

Chủ đề liên quan

Lên lịch cuộc họp trong Teams

Mời mọi người tham gia cuộc họp trong Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×