Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Quản lý dạng xem người dự sẵn dùng như một phần của Teams Cao cấp, một giấy phép phần bổ trợ cung cấp các tính năng bổ sung để làm cho cuộc họp Teams được cá nhân hóa, thông minh và bảo mật hơn. Để có quyền truy nhập vào Teams Cao cấp, hãy liên hệ với người quản trị CNTT của bạn.

Luôn tập trung vào những người cụ thể bằng cách quyết định hình đại diện hoặc nguồn cấp video để làm nổi bật trong cuộc họp Teams. Những mục khác sẽ bị ẩn khỏi dạng xem.  
 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Để quản lý nội dung mà người dự nhìn thấy: 

 1. Trong Teams, đi tới Lịch và chọn một cuộc họp.

 2. Chọn Tùy chọn cuộc họp.
   

 3. Bật nút bật/tắt Quản lý nội dung mà người dự nhìn thấy. 

 4. Tạo cấu trúc cuộc họp bằng cách thiết đặt Ai có thể trình bày? với Những người cụ thể

 5. Nhập và chọn tên diễn giả trong Chọn diễn giả

 6. Để giảm thiểu sự gián đoạn, hãy tắt nút bật tắt Cho phép micrô cho người dự? và Cho phép camera cho người dự? bật/tắt. 

Mẹo: Các cài đặt này có thể được đặt cấu hình trong ứng dụng Teams dành cho thiết bị di động.

Để đưa ai đó lên màn hình trong cuộc họp: 

 1. Tìm người bạn muốn tập trung vào trong ngăn bên trái. 
  Lưu ý: Diễn giả, người tổ chức và người dự giơ tay lên sẽ xuất hiện trong ngăn bên trái.

 2. Di chuột qua video hoặc hình đại diện của họ và chọn Xem thêm tùy chọn.

 3. Chọn Hiển thị trên màn hình

Lưu ý: 

 • Dạng xem Diễn giả hiện chỉ được hỗ trợ trong các cuộc họp Teams dành cho máy tính và web.

 • Những người dự ẩn danh đã tham gia cuộc họp thông qua Teams trên web không thể xem các diễn giả được đưa vào màn hình.

Làm nổi bật một người dự trong cuộc họp bằng cách thay đổi vai trò của họ thành diễn giả: 

 1. Chọn Hiển thị người dự.

 2. Di chuột lên tên của người có vai trò bạn muốn thay đổi, rồi chọn Xem thêm tùy chọn.

 3. Chọn Đặt làm diễn giả.

Lưu ý: Diễn giả sẽ cần bật micrô và camera của người dự trước khi đưa họ lên màn hình và tắt chúng sau khi người dự đã tắt màn hình. 

Chủ đề liên quan

Tùy chỉnh dạng xem cuộc họp của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×