Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Chủ đề cuộc họp sẵn dùng như một phần trong bản phát hành xem trước của Teams Cao cấp, một giấy phép phần bổ trợ cung cấp các tính năng bổ sung để làm cho các cuộc họp Teams được cá nhân hóa, thông minh và bảo mật hơn. Để có quyền truy nhập vào Teams Cao cấp, hãy liên hệ với người quản trị CNTT của bạn.

Chủ đề cuộc họp giúp thúc đẩy trải nghiệm họp có thương hiệu bằng cách kết hợp các tài sản trực quan (ví dụ: logo, hình ảnh thương hiệu và chủ đề màu của tổ chức) vào các màn hình và bề mặt cuộc họp. Các cuộc họp có nhãn hiệu hiện không được hỗ trợ Phòng họp Microsoft Teams

Các bề mặt và màn hình có chủ đề

Xây dựng nhận thức về thương hiệu và văn hóa công ty với các màn hình và bề mặt cuộc họp có chủ đề. Xem màu công ty và hình ảnh được áp dụng cho màn hình trước khi gia nhập và phòng đợi, điều khiển cuộc họp, và nhiều hơn nữa. 

Lưu ý: Những người dự đã bật hiển thị độ tương phản cao trong cuộc họp Teams sẽ không thấy nội dung có thương hiệu. 

Nền tùy chỉnh

Áp dụng nền do tổ chức xác định trong cuộc họp của bạn để hiển thị logo hoặc hình ảnh thương hiệu của công ty trong nền nguồn cấp video của bạn.  

Dạng xem cuộc họp với người dự áp dụng nền tùy chỉnh

Tìm hiểu thêm về cách thay đổi nền trong cuộc họp Teams

Lưu ý: Nền do tổ chức xác định chỉ sẵn dùng cho những người dự có Teams Cao cấp cấp phép. Người dự khách và người dự ẩn danh sẽ không nhìn thấy những nền này trong thiết đặt của họ. 

Tắt chủ đề cuộc họp 

Nếu người quản trị CNTT của bạn bật chủ đề cuộc họp, chúng sẽ được áp dụng cho cuộc họp theo mặc định. Bạn có thể hoàn nguyên về chủ đề Microsoft Teams mặc định bằng cách tắt cài đặt này trước khi cuộc họp bắt đầu. Nếu bạn tắt thiết đặt này trong một cuộc họp hiện hoạt, bạn sẽ cần phải khởi động lại cuộc họp để xem các thay đổi.

Để tắt chủ đề cuộc họp cho cuộc họp:

1. Đi tới Lịch Teams và mở cuộc họp của bạn.

2. Chọn Tùy chọn cuộc họp.

3. Tắt nút gạt Chủ đề Cuộc họp.

4. Chọn Lưu.

Lưu ý: Thiết đặt này chỉ áp dụng cho cuộc họp cụ thể mà bạn thay đổi trong đó. Theo mặc định, các cuộc họp khác sẽ vẫn giữ nguyên chủ đề. 

Nếu bạn không thấy tùy chọn cuộc họp này, hãy liên hệ với người quản trị CNTT của bạn.

Chủ đề cuộc họp giúp thúc đẩy trải nghiệm họp có thương hiệu bằng cách kết hợp các tài sản trực quan (ví dụ: logo, hình ảnh thương hiệu và chủ đề màu của tổ chức) vào các màn hình và bề mặt cuộc họp. Các cuộc họp có nhãn hiệu hiện không được hỗ trợ Phòng họp Microsoft Teams. 

tham gia cuộc họp có chủ đề trên thiết bị di động tham gia cuộc họp có chủ đề trên thiết bị di động tham gia cuộc họp có chủ đề trên thiết bị di động

Tắt chủ đề cuộc họp 

Nếu người quản trị CNTT của bạn bật chủ đề cuộc họp, chúng sẽ được áp dụng cho cuộc họp theo mặc định. Bạn có thể hoàn nguyên về chủ đề Microsoft Teams mặc định bằng cách tắt cài đặt này trước khi cuộc họp bắt đầu. Nếu bạn tắt thiết đặt này trong một cuộc họp hiện hoạt, bạn sẽ cần phải khởi động lại cuộc họp để xem các thay đổi.

Để tắt chủ đề cuộc họp cho cuộc họp:

1. Đi tới Lịch Teams và mở cuộc họp của bạn.

2. Chọn Tùy chọn cuộc họp.

3. Tắt nút gạt Chủ đề Cuộc họp.

4. Chọn Lưu.

Lưu ý: Thiết đặt này chỉ áp dụng cho cuộc họp cụ thể mà bạn thay đổi trong đó. Theo mặc định, các cuộc họp khác sẽ vẫn giữ nguyên chủ đề. 

Nếu bạn không thấy tùy chọn cuộc họp này, hãy liên hệ với người quản trị CNTT của bạn.

Lưu ý: Những người dự đã bật hiển thị độ tương phản cao trong cuộc họp Teams sẽ không thấy nội dung có thương hiệu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×