Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Làm nổi bật video cũng giống như ghim video đó cho mọi người trong cuộc họp. Nếu bạn là người tổ chức hoặc diễn giả, bạn có thể chọn tối đa bảy nguồn cấp video của mọi người (bao gồm nguồn cấp video của riêng bạn) để tô sáng cho mọi người khác. 

2 video nổi bật cùng một lúc

Lưu ý: 

 • Bạn sẽ không thể làm nổi bật video nếu dạng xem của bạn được đặt thành Bộ sưu tập lớn hoặc chế độ Cùng nhau.

Làm nổi bật video của người khác

Có một vài cách khác nhau để thực hiện điều đó: 

 1. Bấm chuột phải vào chính video của người đó và chọn Làm nổi bật từ menu (hoặc Thêm ô nổi bật, nếu ai đó đã nổi bật).

  Menu với tùy chọn bật ô nổi bật

 2. Hoặc chọn Hiển thị người dự để xem danh sách tất cả mọi người trong cuộc họp. Tìm tên của người trong danh sách có video mà bạn muốn tô sáng, bấm chuột phải vào tên của họ, rồi chọn Ô nổi bật.

Khi bạn đã sẵn sàng kết thúc ô nổi bật, hãy bấm chuột phải một lần nữa và chọn Dừng làm nổi bật. Nếu có nhiều người nổi bật, bạn có thể dừng làm nổi bật mọi người cùng một lúc bên dưới Hiển thị người dự.

Làm nổi bật video của riêng bạn

Hai cách khác nhau để thực hiện điều đó:

 1. Bấm chuột phải vào video của bạn và chọn Làm nổi bật tôi

  Tùy chọn làm nổi bật tôi

 2. Hoặc chọn Hiển thị người dự, bấm chuột phải vào tên bạn và bấm Làm nổi bật tôi.

Bấm chuột phải một lần nữa và chọn Dừng tô sáng để thoát.

Nếu bạn là người tổ chức hoặc diễn giả cuộc họp, bạn có thể chọn tối đa bảy nguồn cấp video của mọi người (bao gồm cả nguồn cấp video của riêng bạn) để tô sáng cho tất cả mọi người trong cuộc họp. 

2 người nổi bật trong cuộc họp

Có một số cách khác nhau để làm nổi bật video:

 1. Nhấn giữ video của người bạn muốn làm nổi bật (hoặc ảnh hồ sơ của họ nếu camera của họ bị tắt) và chọn Ô nổi bật từ menu (hoặc Thêm ô nổi bật, nếu ai đó đã nổi bật).   Tùy chọn làm nổi bật video Để ngừng làm nổi bật một người nào đó, hãy nhấn giữ video của họ một lần nữa và chọn Tắt ô nổi bật.

 2. Hoặc chọn Hiển thị người dự, nhấn giữ tên của người có video mà bạn muốn tô sáng, rồi chọn Ô nổi bật từ menu. 

  Để ngừng làm nổi bật một người nào đó, hãy nhấn giữ tên của người đó một lần nữa và chọn Tắt ô nổi bật.

Khi video của một người nổi bật trong cuộc họp, đó sẽ là video chính mà bạn nhìn thấy trên Surface Hub.

Hiện tại, bạn không thể bắt đầu hoặc dừng làm nổi bật trên Surface Hub, nhưng khi ai đó sử dụng ứng dụng trên máy tính làm nổi bật video, video đó sẽ được làm nổi bật trên Surface Hub giống như dành cho mọi người trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×