Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chỉnh sửa bản chép lại

Chủ sở hữu bản ghi (người bắt đầu bản ghi) có thể chỉnh sửa bản ghi phụ đề chi tiết sau khi bản ghi được tải lên Microsoft Stream.

Lưu ý: Chỉnh sửa bản chép lại chỉ sẵn dùng cho các bản ghi đã được lưu Microsoft Stream. Nếu tổ chức Teams của bạn đã chọn lưu bản ghi vào OneDrive và SharePoint, tùy chọn này sẽ không sẵn dùng.

Để chỉnh sửa bản chép lại: 

 1. Chọn OneDrive ở phía ngoài cùng bên trái của Teams.

 2. Chọn Tệp của tôi Biểu tượng Tệp của tôi trong OneDrive> Bản ghi.

 3. Chọn bản ghi bạn muốn chỉnh sửa bản chép lại.

 4. Chọn Mở > mở trong Stream.

  Chỉnh sửa bản chép lại cuộc họp trong Stream

 5. Trong Stream, chọn Bản chép lại Nút Bắt đầu bản ghi

 6. Di chuột qua phần của bản chép lại mà bạn muốn chỉnh sửa, rồi chọn Chỉnh sửa bản Biểu tượng chỉnh sửa Fluent 2 nhỏ.

 7. Thực hiện thay đổi cho văn bản bản chép lại.

 8. Chọn Hoàn tất Nút Xong cập nhật. 

Xóa bản chép lại

Khi bạn xóa bản chép lại trong Teams, bản chép lại cũng sẽ bị xóa trên Stream. Chỉ những người tổ chức cuộc họp hoặc người đồng tổ chức mới có thể xóa bản chép lại cuộc họp.

Xóa khỏi cuộc trò chuyện Teams

Để xóa bản chép lại khỏi cuộc trò chuyện Teams:

 1. Mở lịch sử trò chuyện của cuộc họp mà bạn muốn xóa bản chép lại.

 2. Tìm bản chép lại cuộc họp trong cuộc trò chuyện.

 3. Di chuột qua tệp bản chép lại và chọn Xem thêm tùy Biểu tượng tùy chọn khác của Microsoft Teams> Xóa bản chép lại Biểu tượng thùng rác nút Xóa .

  Ảnh chụp màn hình hiển thị cách xóa bản chép lại khỏi cuộc trò chuyện cuộc họp.

 4. Chọn Xóa.

Xóa khỏi recap cuộc họp

Để xóa một bản chép lại thông qua cuộc họp recap:

 1. Mở cuộc trò chuyện trong cuộc họp trước đây trong Teams.

 2. Chọn tab Recap .

  Ảnh chụp màn hình hiển thị vị trí tìm cuộc họp chụp lại trong cuộc trò chuyện Teams

 3. Chọn Bản ghi Nút Bắt đầu bản ghi .

 4. Nếu có bản chép lại ở nhiều ngôn ngữ, hãy chọn menu thả xuống ngôn ngữ và chọn ngôn ngữ bạn muốn xóa.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị cách thay đổi ngôn ngữ bản chép lại trong cuộc họp.

 5. Chọn Xóa Biểu tượng thùng rác nút Xóa .

Lưu ý: Nếu bạn xóa bản chép lại trước khi tạo ghi chú AI, thì ghi chú sẽ không sẵn dùng. Đảm bảo tạo ghi chú AI bằng cách chọn ghi chú AI trước khi xóa bản chép lại.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Ghi lại cuộc họp

Sự cố với bản ghi cuộc họp

Phát và chia sẻ bản ghi cuộc họp

Xóa bản ghi cuộc họp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×