Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn thay đổi thông tin hội thảo web quan trọng, hãy đảm bảo thông báo cho cả diễn giả và người dự.

Nếu bạn đang thêm diễn giả bổ sung vào hội thảo web, hãy xem Lên lịch hội thảo web–Thêm diễn giả sau khi gửi lời mời.

Để thông báo cho diễn giả:

Những thay đổi đối với bất kỳ thông tin hội thảo web cơ bản nào (chức danh, diễn giả, ngày giờ) sẽ được gửi qua email cho diễn giả.

  1. Trong lịch của bạn, bấm đúp vào sự kiện hội thảo web.

  2. Thực hiện thay đổi của bạn.

  3. Chọn Gửi bản cập nhật ở phía trên cùng bên phải của trang.

Để thông báo cho người dự đã đăng ký:

Người dự sẽ nhận được email thông báo cho họ về những thay đổi đối với ngày hoặc giờ của hội thảo web; họ sẽ không nhận được thông báo về bất kỳ thay đổi nào khác. 

  1. Trong lịch của bạn, bấm đúp vào sự kiện hội thảo web.

  2. Chọn Tùy chỉnh biểu mẫu đăng ký.

  3. Chọn Chỉnh sửa ở góc trên bên trái của biểu mẫu.

  4. Thực hiện thay đổi của bạn.

  5. Chọn Lưu ở góc trên bên trái của biểu mẫu và trong hộp Gửi cập nhật? , chọn Gửi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×