Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể tiếp tục sử dụng Teams trong cuộc họp. Chỉ cần bấm vào bên ngoài cuộc họp và bạn có thể kiểm tra xem điều gì đang xảy ra trong các kênh khác hoặc cập nhật thông điệp của bạn.

Bất cứ khi nào bạn bấm ra khỏi cuộc họp, nó sẽ trở thành một cửa sổ nhỏ hơn ở phía trên cùng của ứng dụng. Bấm vào cửa sổ đó để quay lại cuộc họp của bạn ngay lập tức nếu cần.

Tùy chọn cuộc họp

Nhấn vào cuộc họp để xem tiêu đề cuộc họp, nơi bạn có thể quay lại kênh nhóm hoặc trò chuyện, bắt đầu trò chuyện với người dự hoặc thêm người từ nhóm của bạn vào cuộc họp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×