Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn tổ chức một cuộc họp, bạn có thể chọn rời khỏi riêng lẻ hoặc kết thúc cuộc họp cho tất cả người dự. 

Để kết thúc cuộc họp cho tất cả người dự:

  1. Trong điều khiển cuộc họp của bạn, chọn menu thả xuống bên cạnh Rời khỏi.

  2. Chọn Kết thúc cuộc họp.

    Chọn Kết thúc cuộc họp để kết thúc cuộc họp cho tất cả người dự.

  3. Chọn Kết thúc.

Chủ đề liên quan

Sử dụng điều khiển cuộc họp trong Microsoft Teams

Cách thực hành tốt nhất cho một cuộc họp lớn trong Microsoft Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×