Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cải thiện chất lượng video của bạn trong các cuộc họp Microsoft Teams với màn hình màu xanh lục. Sử dụng màn hình màu xanh lục trong cuộc họp của bạn để làm sắc nét diện mạo của bạn trên nền ảo và di chuyển hoặc sử dụng các đạo cụ mà không làm biến dạng hình ảnh.

Áp dụng màn hình màu xanh lục 

Để bắt đầu sử dụng màn hình màu xanh lục trong Teams, bạn sẽ cần phải ở trước một nền có màu đồng nhất với ánh sáng thích hợp. Sau đó, bật và đặt cấu hình trong cài đặt Teams của bạn.  

Để áp dụng màn hình màu xanh lục: 

 1. Tham gia cuộc họp của bạn trong Teams. 

 2. Trên màn hình trước khi tham gia, chọn Hiệu ứng video>Xem thêm hiệu ứng video>Cài đặt màn hình màu xanh lục

  Hình ảnh Cài đặt thiết lập và bật Green screen trong cuộc họp Teams

 3. Bật nút bật tắt Màn hình màu xanh lục.

  Hình ảnh hiển thị Cài đặt Thiết bị trong Microsoft Teams để bật Green screen

 4. Trong bản xem trước màn hình, hãy đảm bảo màu được phát hiện chính xác. Nếu không, hãy chọn hộp kiểm trong bản xem trước màn hình để chọn màu nền. 

  Cài đặt Green screen cho màu Green screen

 5. Chọn nền của bạn với trình thả màu để chọn màu và đặt cấu hình màn hình màu xanh lục của bạn.  

 6. Đóng cài đặt của bạn để trở về màn hình trước khi tham gia.

 7. Chọn Tham gia ngay để vào cuộc họp của bạn với màn hình màu xanh lục được áp dụng. 

  Lưu ý: Lưu ý: Nếu muốn sử dụng màn hình màu xanh lục trên nhiều thiết bị, bạn cần bật tính năng này trên từng thiết bị.

Thay đổi cài đặt màn hình màu xanh lục 

Sau khi bạn bật và đặt cấu hình màn hình màu xanh lục, cài đặt này sẽ được áp dụng tự động cho tất cả các cuộc họp trong tương lai của bạn. Đặt cấu hình nền mới hoặc tắt hoàn toàn màn hình màu xanh lục bằng cách thay đổi cài đặt màn hình màu xanh lục. 

Để thay đổi cài đặt màn hình xanh lục trong Teams: 

 1. Chọn Cài đặt và tùy chọn khác Nút cài đặt Teams và khác  > Cài đặt Nút Cài đặt

 2. Chọn Thiết bị >Màn hình màu xanh lục.

 3. Để đặt cấu hình lại nền mới, hãy chọn hộp kiểm trong bản xem trước màn hình để chọn màu nền bằng bộ thả màu.

 4. Để tắt màn hình màu xanh lục, hãy tắt nút bật tắt Màn hình màu xanh lục

Các thay đổi của bạn sẽ được áp dụng tự động.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×