Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tính năng này nằm trong bản xem trước và sẽ sẵn dùng đầy đủ vào ngày 1 tháng 5.

Trong cuộc họp trực tiếp, người tổ chức cuộc họp có thể cấp quyền cho những người ẩn danh để trình bày nội dung. Các diễn giả ẩn danh phải tham gia cuộc họp bằng Teams trên máy tính hoặc ứng dụng iPad Teams. 

Để cho phép diễn giả ẩn danh

 1. Trong khi lên lịch cuộc họp, trên trang Sự kiện trực tiếp mới, chọn nút bật tắt Cho phép diễn giả bên ngoài bật tính năng này.

  Chọn Cho phép diễn giả bên ngoài bên dưới Mời diễn giả

  Lưu ý: Sau khi đã lên lịch cho sự kiện, bạn có thể bật tùy chọn này bằng cách bấm đúp vào sự kiện trong lịch của mình, rồi chọn Chỉnh sửa.

 2. Mời diễn giả ẩn danh vào cuộc họp thông qua lời mời hoặc gửi cho họ thông tin tham gia diễn giả sau khi bạn gửi lời mời. (Để xem thông tin tham gia diễn giả, hãy mở sự kiện trong lịch của bạn, cuộn xuống cuối trang và sao chép thông tin bên dưới Microsoft Teams.)

 3. Khi bắt đầu cuộc họp, những diễn giả ẩn danh không có danh tính Azure Active Directory (Azure AD) sẽ vào phòng đợi cuộc họp khi họ chọn nối kết Gia nhập. Bạn phải để họ vào cuộc họp.

  Lưu ý: 

  • Danh tính Azure AD là địa chỉ email Microsoft do công ty của họ cấp hoặc tài khoản Microsoft Business cá nhân.

  • Người dùng có Danh tính Azure AD nhưng không nằm trong đối tượng thuê của bạn sẽ tham gia cuộc họp trực tiếp nếu được mời nhưng vẫn cần được trao vai trò diễn giả để nói và chia sẻ nội dung.

  • Những người nội bộ sử dụng nối kết gia nhập diễn giả nhưng không được thêm vào một cách rõ ràng vì diễn giả sẽ vào phòng đợi và tự động trở thành diễn giả khi họ được phép vào cuộc họp.

  • Không chia sẻ nối kết nội bộ với bất kỳ ai ngoài diễn giả bên ngoài. Diễn giả bên ngoài là bất kỳ người dùng nào không có danh tính trên đối tượng thuê của họ (chẳng hạn như tài khoản email @microsoft.com).

  • Không cho phép người dùng từ phòng đợi trừ khi bạn tin tưởng hợp lý rằng người dùng là diễn giả bên ngoài của bạn.

  • Nếu nối kết người dự bị sai định dạng hoặc không bao gồm các tham số thích hợp, thì người dùng sẽ kết thúc ở phòng đợi của sự kiện trực tiếp.

 4. Trong cuộc họp, thay đổi thủ công vai trò của diễn giả ẩn danh:
  A. Chọn Hiện người dự trong điều khiển cuộc họp của bạn để xem danh sách tất cả mọi người trong cuộc họp.
  B. Trỏ tới tên của người có vai trò bạn muốn thay đổi, rồi chọn Xem thêm tùy chọn Biểu tượng tùy chọn khác của Microsoft Teams > Đặt làm diễn giả.

  Chọn Đặt làm diễn giả

Sau khi được tăng cấp thành diễn giả, diễn giả ẩn danh có thể:

 • Chia sẻ âm thanh và video của họ.

 • Chia sẻ nội dung.

 • Xem trò chuyện nhóm diễn giả.

Họ không thể:

 • Truy nhập cuộc họp Q&A.

 • Loại bỏ người khác khỏi cuộc họp. 

Lưu ý: Hiện tại, khi cho phép diễn giả bên ngoài được bật, những người gọi vào sự kiện có thể nghe nhưng không thể nói. Dù vậy, hãy tiếp tục theo dõi—chức năng này sẽ sớm ra mắt!

Đối với diễn giả ẩn danh trên iPad

 • Sau khi chọn liên kết Tham gia, chọn Tham gia với tư cách diễn giả.

  Chọn Tham gia với tư cách diễn giả

Bạn muốn biết thêm?

Lên lịch sự kiện trực tiếp trong Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×