Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng: Kể từ đầu năm 2021, các bản ghi cuộc họp Teams sẽ không còn được lưu vào Microsoft Stream. Tất cả các bản ghi cuộc họp giờ đây được lưu vào OneDrive và SharePoint.

Lưu ý: Người dùng di động nên cập nhật lên phiên bản mới nhất của ứng dụng Teams dành cho iOS và Android để trải nghiệm quay cuộc họp và phát lại video trong Teams.

Trong bài viết này

Phát bản ghi cuộc họp

Bản ghi sẽ sẵn dùng sau khi cuộc họp đã được lên lịch kết thúc (vì vậy không nhất thiết phải khi cuộc họp thực sự kết thúc). 

Nếu bạn là một phần của cuộc họp đã lên lịch, hãy đi đến tab Chi tiết của sự kiện cuộc họp trong lịch của bạn và chọn bản ghi.

Nếu đó là một cuộc họp kênh, hãy đi đến cuộc hội thoại kênh và chọn bản ghi.

Bạn cũng có thể chọn Xem thêm hành Nút Thêm tùy chọn trên bản ghi cuộc họp và chọn Mở trong OneDrive nếu đó là cuộc họp trò chuyện hoặc Mở trong SharePoint nếu đó là cuộc họp kênh.

Quan trọng: Nếu tổ chức của bạn vẫn sử Microsoft Stream (không phải OneDrive và SharePoint), bạn có thể đi đến Phát trực tuyến và chọn Nội dung của tôi > Video để phát bản ghi.

Lưu ý: Phụ đề chi tiết chưa sẵn dùng trong bản ghi cuộc họp Teams trên OneDrive và SharePoint.

Lưu trữ và quyền ghi cuộc họp

Bản ghi cuộc họp Teams sẽ được lưu trữ trong OneDrive hoặc SharePoint, tùy thuộc vào loại cuộc họp. 

Lưu ý rằng bản ghi sẽ hết hạn và tự động bị xóa sau một khoảng thời gian đã đặt. Khoảng thời gian sẵn dùng do người quản trị của bạn đặt, nhưng bạn có thể thay đổi hoặc loại bỏ ngày hết hạn của bất kỳ bản ghi cụ thể nào. Để biết thêm thông tin, xem mục Ghi lại cuộc họp trong Teams.

Quan trọng: 

  • Nếu tổ chức của bạn vẫn đang sử dụng Microsoft Stream (không phải OneDrive và SharePoint) để lưu trữ các bản ghi và bạn là chủ sở hữu cuộc họp, bạn có thể thay đổi quyền và cho phép mọi người không có quyền truy nhập để xem bản ghi cuộc họp. 

  • Mở cuộc họp trong Stream và chọn Cập Nút Thêm tùy chọn > chi tiết video. 

Cuộc họp kênh

Đối với cuộc họp kênh, bản ghi sẽ được lưu trữ trong thư mục Bản ghi tab Tệp cho kênh.

Tab Tệp lưu trữ tất cả các tệp trong site SharePoint và thư viện tài liệu cho kênh. Tất cả những người là một phần của kênh sẽ có quyền chỉnh sửa và xem bản ghi.

Tất cả các cuộc họp khác 

Đối với các cuộc họp không phải kênh, bản ghi sẽ được lưu trữ trong thư mục Bản ghi trong thư mục OneDrive của người bắt đầu ghi.
 

Lưu ý: Chỉ người tổ chức cuộc họp và người bắt đầu ghi sẽ có thể chỉnh sửa bản ghi. Nhưng mọi người được mời vào cuộc họp sẽ có thể xem bản ghi. 

Chia sẻ liên kết đến bản ghi cuộc họp với người khác

Nếu bạn đã ghi âm hoặc tổ chức cuộc họp, bạn có thể chia sẻ bản ghi với những người không được mời vào cuộc họp—chỉ cần chia sẻ bản ghi như bạn muốn chia sẻ bất kỳ tệp nào khác.

Chỉ cần tìm tệp trong OneDrive hoặc SharePoint và chia sẻ trực tiếp với mọi người hoặc sao chép liên kết và chia sẻ theo cách bạn muốn.

Lưu ý: 

  • Khách và người dự bên ngoài chỉ có thể xem bản ghi nếu bản ghi được chia sẻ rõ ràng với họ.

  • Để tìm hiểu thêm về chia sẻ bản ghi cuộc họp trong OneDrive và SharePoint, hãy xem Chia sẻ tệp và thư mục OneDrive.

  • Để tìm hiểu thêm về cách chia sẻ tệp trong Microsoft 365, hãy xem Chia sẻ tài liệu của bạn.

Nếu bạn không phải là người ghi âm hoặc tổ chức cuộc họp, bạn vẫn có thể chia sẻ bản ghi với những người không được mời vào cuộc họp. Tuy nhiên, người tổ chức cuộc họp hoặc người ghi âm cuộc họp sẽ cần chấp thuận hành động chia sẻ của bạn trước khi người khác có quyền truy nhập.

Tải xuống bản ghi cuộc họp

Chỉ người bắt đầu ghi và người tổ chức cuộc họp mới có thể tải xuống bản ghi. Đi tới đâyđể tìm hiểu thêm về việc tải xuống tệp hoặc thư mục từ OneDrive hoặc SharePoint.

Quan trọng: Nếu tổ chức của bạn vẫn đang sử dụng Microsoft Stream lưu trữ bản ghi và bạn là chủ sở hữu hoặc người ghi cuộc họp, bạn có thể tải xuống bản ghi cuộc họp:

  • Đi tới bản ghi cuộc họp trong lịch sử trò chuyện và chọn Tùy chọn khác Nút Thêm tùy chọn > Mở trong Microsoft Stream.

  • Trên cổng thông Microsoft Stream tin, chọn Tải Nút Thêm tùy chọn > xuống video gốc.

  • Thêm video vào cuộc trò chuyện Teams bằng cách chọn Đính Nút Chọn tệp bên dưới hộp soạn thảo. Hoặc chia sẻ bản ghi theo bất kỳ cách nào khác mà bạn chọn.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Ghi lại cuộc họp

Sự cố với bản ghi cuộc họp

Xóa bản ghi cuộc họp

Chỉnh sửa bản ghi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×