Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Các sự kiện trực tiếp của Microsoft Teams là một phần mở rộng của các cuộc họp Teams cho phép bạn lên lịch và tạo các sự kiện truyền trực tiếp cho nhiều khán giả trực tuyến!

Trong bài viết này

Các loại sự kiện trực tiếp

Có hai cách bạn có thể tạo một sự kiện trực tiếp:

Công cụ sản xuất

Mô tả

Teams

Cắm máy tính xách tay của bạn vào và đi...

Tạo sự kiện trực tiếp bằng cách sử dụng Teams, một tùy chọn nhẹ để tạo sự kiện và mời những người trình bày và tham luận viên tham gia trên thiết bị của riêng họ.

Một ứng dụng hoặc thiết bị bên ngoài

Thiết lập camera và âm thanh chuyên nghiệp

Tạo sự kiện trực tiếp bằng bộ mã hóa phần cứng hoặc phần mềm bên ngoài qua Microsoft Stream. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn đã có thiết lập sản xuất (ví dụ: bộ trộn phương tiện) hỗ trợ truyền trực tuyến tới dịch vụ RTMP. Phương pháp này thường được sử dụng trong các sự kiện thính phòng, chẳng hạn như các tòa thị chính, nơi một luồng từ bộ trộn phương tiện được phát tới khán giả.

Các vai trò trong nhóm sự kiện

Các sự kiện phát trực tiếp lớn thường có một số người làm việc ở hậu trường—nhóm sự kiện—để giúp họ thành công.

Vai trò

Trách nhiệm

Bộ tổ chức

Lên lịch sự kiện trực tiếp và đảm bảo sự kiện được thiết lập với các quyền phù hợp cho người tham dự và nhóm sự kiện, những người sẽ quản lý sự kiện.

 • Tạo sự kiện trực tiếp.

 • Đặt quyền của người tham dự.

 • Lựa chọn phương pháp sản xuất.

 • Định cấu hình các tùy chọn sự kiện (ví dụ: Hỏi và Đáp được kiểm duyệt)

 • Mời người tham dự.

 • Chọn các thành viên nhóm sự kiện.

 • Quản lý các báo cáo được tạo sau khi sự kiện kết thúc.

Để biết thêm thông tin, hãy xem danh sách kiểm tra của nhà tổ chức.

Người sản xuất.

Với tư cách là nhà tổ chức, hãy đảm bảo người tham dự có trải nghiệm xem tuyệt vời bằng cách kiểm soát luồng sự kiện trực tiếp.

 • Bắt đầu và ngừng sự kiện trực tiếp.

 • Chia sẻ video riêng.

 • Chia sẻ video của người tham gia.

 • Chia sẻ màn hình nền hoặc cửa sổ đang hoạt động.

 • Chọn bố cục.

Người thuyết trình

Trình bày âm thanh, video, hoặc màn hình cho sự kiện trực tiếp, hoặc kiểm duyệt Hỏi và Đáp.

Lưu ý: 

 • Người thuyết trình chỉ có thể chia sẻ âm thanh, video, hoặc màn hình (màn hình nền hoặc cửa sổ) trong các sự kiện trực tiếp được tạo trong Teams.

 • Trên iPad, người thuyết trình hiện không thể kiểm duyệt Hỏi và Đáp hoặc chia sẻ âm thanh hệ thống của họ.

Những người tham dự sự kiện không được coi là một phần của "nhóm sự kiện." Những người tham dự xem sự kiện trực tiếp hoặc theo yêu cầu, sử dụng các điều khiển DVR, ẩn danh hoặc xác thực. Họ có thể tham gia vào Hỏi & Đáp

Ai có thể tạo sự kiện trực tiếp

Để có thể tạo sự kiện trực tiếp, một người cần có những thứ sau. Người quản trị CNTT của bạn có thể cung cấp thêm thông tin.

 • Một Office 365 Enterprise E1, E3 hoặc giấy phép E5 hoặc một Office 365 A3 hoặc giấy phép A5.

 • Quyền để tạo sự kiện trực tiếp trong trung tâm quản trị Microsoft Teams.

 • Quyền tạo sự kiện trực tiếp trong Microsoft Stream (đối với các sự kiện được tạo bằng ứng dụng hoặc thiết bị phát sóng bên ngoài).

 • Tư cách thành viên đầy đủ của nhóm trong tổ chức (không thể là khách hoặc từ một tổ chức khác).

 • Lập lịch cuộc họp riêng tư, chia sẻ màn hình và chia sẻ video IP, được bật trong chính sách cuộc họp Teams.

Ai có thể tham dự các sự kiện trực tiếp

Sự kiện cộng đồng

Nếu một sự kiện là công khai, bất kỳ ai có liên kết đều có thể tham dự mà không cần đăng nhập.

Sự kiện riêng tư

Nếu sự tham dự bị giới hạn trong tổ chức của bạn hoặc với những người hoặc nhóm cụ thể, thì những người tham dự sẽ cần đăng nhập để tham gia.

Nếu sự kiện được tạo trong Teams, chúng sẽ cần giấy phép bao gồm Teams. Nếu sự kiện được tạo bên ngoài, chúng sẽ cần giấy phép bao gồm Microsoft Stream.

Lưu ý: Những người tham dự cần bật cookie của bên thứ ba trong trình duyệt của họ để xem một sự kiện trực tiếp.

Các yêu cầu hệ thống và nền tảng được hỗ trợ

 • Các hệ điều hành được hỗ trợ Windows 7 trở lên (32-bit và 64-bit), macOS X 10.10 trở lên

 • Các hệ điều hành di động được hỗ trợ: Android 4.4 trở lên, iOS 10 trở lên

 • Các trình duyệt web được hỗ trợ: Chrome (3 phiên bản sau cùng), Edge RS2 trở lên, Firefox (3 phiên bản sau cùng), Internet Explorer 11, Safari

Lưu ý: Microsoft Teams sẽ không hỗ trợ Internet Explorer 11 kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2020. Tìm hiểu thêm. Xin lưu ý rằng Internet Explorer 11 sẽ vẫn là một trình duyệt được hỗ trợ. Internet Explorer 11 là một thành phần của hệ điều hành Windows và tuân theo Chính sách Vòng đời cho sản phẩm mà nó được cài đặt.

Lưu ý: Linux không được hỗ trợ cho các sự kiện trực tiếp.

Nền tảng được hỗ trợ

Máy tính bàn

Web

iPad

Thiết bị di động

Người sản xuất.

Không

Không

Không

Người thuyết trình

Không

Không

Người tham dự

Lưu ý: 

 • Phòng họp Teams trên Windows chỉ có thể hỗ trợ diễn giả sự kiện trực tiếp.

 • Teams dành cho Windows 10 S không thể hỗ trợ người thuyết trình hoặc nhà sản xuất.

 • Người dùng khách không thể gia nhập với tư cách là người dự trên web và phải gia nhập bằng máy tính, iPad hoặc thiết bị di động.

Bắt đầu

Sau khi người quản trị CNTT của bạn bật tính năng sự kiện trực tiếp Microsoft Teams cho tổ chức của bạn, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×