Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi đang trong cuộc họp trong Teams, bạn có thể truy cập các chức năng khác nhau từ điều khiển cuộc họp ở đầu màn hình. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng tùy chỉnh dạng xem của mình, tham gia với người khác và hơn thế nữa.

thanh điều khiển cuộc họp với bộ hẹn giờ

Hiện hoặc ẩn tất cả người dự

Nếu bạn muốn xem danh sách tất cả mọi người trong một cuộc họp—hoặc danh sách những người khác được mời nhưng hiện không có trong cuộc họp—hãy chọn Con người biểu tượng mọi người trong teams.

Người dự cuộc họp sẽ hiển thị ở bên phải màn hình của bạn. Bên trên danh sách người dự, bạn cũng có thể mời ai đó vào cuộc họp hoặc chia sẻ lời mời họp.

hiển thị tất cả người dự cuộc họp

Để ẩn danh sách, hãy chọn lại Con người biểu tượng mọi người trong teams đó.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Mời mọi người vào cuộc họp.

Hiển thị hoặc ẩn hội thoại cuộc họp

Để truy cập trò chuyện cuộc họp, hãy chọn Trò chuyện biểu tượng trò chuyện teams.

Từ đây, bạn có thể xem và tham gia trò chuyện nhóm cuộc họp.

trò chuyện trong cuộc họp

Để ẩn trò chuyện, hãy chọn Trò chuyện biểu tượng trò chuyện teams lần nữa.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Trò chuyện trong cuộc họp Teams.

Sử dụng phản ứng

Bạn có thể sử dụng các phản ứng để thể hiện bản thân hoặc giơ tay trong cuộc họp.

Để phản ứng trong cuộc họp: 

 1. Di chuột qua Reactions biểu tượng phản ứng teams.

 2. Bạn có thể chọn giữa Thích, Tình yêu, Vỗ tay, Cười và Ngạc nhiên.

Phản ứng bạn chọn sẽ xuất hiện trong vài giây trên màn hình cho tất cả mọi người trong cuộc họp.

Bạn cũng có thể chọn Giơ tay, mà sẽ vẫn hiển thị cho tất cả mọi người cho đến khi bạn hoặc diễn giả cuộc họp hạ thấp tay của bạn.

menu phản ứng

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Thể hiện bản thân trong các cuộc họp Teams bằng các phản ứng trực tiếp và Giơ tay lên trong cuộc họp Teams.

Tạo phòng chia theo nhóm

Nếu bạn là người tổ chức cuộc họp hoặc diễn giả đã được chỉ định làm người quản lý phòng chia theo nhóm, bạn có thể chọn Phòng biểu tượng phòng chia theo nhómđể tạo và chỉ định mọi người vào phòng chia theo nhóm.

tạo phòng chia theo nhóm trong cuộc họp

Để tìm hiểu thêm, xem mục Sử dụng phòng chia theo nhóm và Tham gia phòng chia theo nhóm.

Thêm ứng dụng

Nếu bạn là người tổ chức cuộc họp hoặc diễn giả, bạn có thể chọn Ứng Nút thêmđể tìm kiếm và thêm ứng dụng cho cuộc họp.

thêm ứng dụng vào cuộc họp

Để tìm hiểu thêm, xem mục Sử dụng ứng dụng trong cuộc họp Teams.

Hành động khác

Chọn Xem Nút Tùy chọn khác để mở menu và truy nhập các hành động khác mà bạn có thể thực hiện trong cuộc họp.

Một số tùy chọn phổ biến bạn sẽ thấy trong menu xem thêm hành động bao gồm Bắt đầu ghi, Ápdụng hiệu ứng nền và Tắt video đến.

menu tùy chọn khác

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tùy chỉnh dạng xem cuộc họp của bạn.

Bật hoặc tắt camera của bạn

Để bật camera của bạn:

 1. Di chuột qua nút Camera biểu tượng nhóm hiển thị video.

 2. Bạn sẽ thấy bản xem trước riêng tư của video.

 3. Bạn có thể chọn Làm mờ nền của tôihoặc Thêm hiệu ứng nền để thay đổi cách bạn xuất hiện trong cuộc họp.

  hiển thị bản xem trước video

 4. Sau đó, chọn biểu tượng nhóm hiển thị videocamera để bật.

Để tắt camera của bạn, hãy chọn Lại Nút Cuộc gọi video ảnh.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Sử dụng video.

Lưu ý: Nếu bạn đang tham dự một sự kiện trực tiếp hoặc hội thảo trên web công cộng (đăng ký mở), camera của bạn sẽ bị tắt theo mặc định. Để tìm hiểu thêm, xem mục Tham dự một sự kiện trựctiếp và Bắt đầu với hội thảo trên web của Teams.

Tắt hoặc bật tiếng micrô của bạn

Nếu bạn đã tắt tiếng trong một cuộc họp và bạn muốn nói:

 1. Chọn Micrô biểu tượng bật tiếng teamsđể bật tiếng micrô của bạn.

 2. Để tắt tiếng một lần nữa, hãy chọn Micrô Nút Tắt tiếng.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tắt tiếng và bật tiếng micrô của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đang tham dự một sự kiện trực tiếp hoặc hội thảo trên web công cộng (đăng ký mở), micrô của bạn sẽ bị tắt theo mặc định. Để tìm hiểu thêm, xem mục Tham dự một sự kiện trựctiếp và Bắt đầu với hội thảo trên web của Teams.

Chia sẻ màn hình của bạn

Để chia sẻ màn hình của bạn hoặc nội dung khác trong cuộc họp:

 1. Chọn Chia sẻ Nút Chia sẻ màn hình.

 2. Chọn trình bày toàn bộ màn hình, cửa sổ, tệp PowerPoint hoặc bảng trắng.

chia sẻ nội dung trong cuộc họp

Để tìm hiểu thêm, xem mục Chia sẻ nội dung trong cuộc họp trong Teams.

Rời khỏi hoặc kết thúc cuộc họp

Để rời khỏi cuộc họp, hãy chọn Rời khỏi biểu tượng rời khỏi cuộc họp. Nếu bạn là diễn giả của cuộc họp, bạn cũng có thể chọn danh sách thả xuống và chọn Kết thúc cuộc họp. Chỉ diễn giả cuộc họp mới có thể kết thúc cuộc họp. 

rời khỏi cuộc họp

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Xem Cuộc họp trong Teams.

Chủ đề liên quan

Tham gia cuộc họp

Lên lịch cuộc họp

Mời mọi người vào cuộc họp

Nếu bạn đang trong một cuộc họp trên thiết bị di động, bạn có thể truy nhập các điều khiển cuộc họp khác nhau từ cả trên cùng và dưới cùng của màn hình.

điều khiển cuộc họp di động

Hiển thị hoặc ẩn hội thoại cuộc họp

Để truy nhập cuộc hội thoại trò chuyện trong cuộc họp,biểu tượng trò chuyện teamstrò chuyện ở khu vực phía trên bên phải của màn hình. Để ẩn thư mục này, hãy gõ nhẹ vào Quay Biểu tượng quay lại của Teams trên iOS

Hiện hoặc ẩn tất cả người dự

Nếu bạn muốn xem danh sách tất cả mọi người hiện đang trong cuộc họp—hoặc tất cả mọi người đã mời nhưng không tham dự cuộc họp—hãy nhấn Con người biểu tượng mọi người trong teamsở khu vực phía trên bên phải màn hình của bạn. Để ẩn danh sách, hãy gõ nhẹ vào Quay Biểu tượng quay lại của Teams trên iOS.

Bật hoặc tắt camera của bạn

Để bật camera trong cuộc họp, hãy gõ nhẹ camera biểu tượng nhóm hiển thị videoở khu vực dưới cùng bên trái của màn hình. Để tắt tính năng này, hãy gõ nhẹ vào Nút Cuộc gọi videomột lần nữa.

Tắt hoặc bật tiếng micrô của bạn

Để bật tiếng micrô của bạn trong cuộc họp, hãy gõ nhẹ Micrô biểu tượng bật tiếng teamskhu vực dưới cùng bên trái của màn hình. Để tắt tiếng, hãy gõ nhẹ micrô Nút Tắt tiếngmột lần nữa.

Tùy chọn loa di động

Để truy nhập các tùy chọn loa của bạn, biểu tượng diễn giả teamsloa ở khu vực dưới cùng ở giữa màn hình. Từ đây, bạn có thể chọn tắt hoặc chuyển nguồn âm thanh của mình.

Hành động khác

nhẹ thêm Nút Tùy chọn khácở khu vực dưới cùng bên phải của màn hình để mở menu nơi bạn có thể truy nhập các tùy chọn khác cho cuộc họp.

Bạn có thể chọn Phản ứng, Trò chuyện, Con người, Chia sẻ và Chế độ xem.

phản ứng cuộc họp di động

Hoặc Hiệu ứng Nền, Bắt đầu ghi và hơn thế nữa.

điều khiển cuộc họp di động được bung rộng

Để thoát, hãy nhấn vào vị trí bất kỳ ở đầu màn hình phía trên các phản ứng.

Rời khỏi cuộc họp

Để rời khỏi cuộc họp, hãy gõ nhẹ biểu tượng rời khỏi cuộc họpở phía dưới cùng bên phải của màn hình. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×