Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng RTMP-In trong cuộc họp Teams

Bật RTMP-In cho cuộc họp Teams của bạn để sản xuất cuộc họp trực tiếp từ một bộ mã hóa bên ngoài dựa trên phần cứng hoặc phần mềm.  

Để lên lịch cuộc họp với RTMP-In: 

  1. Truy nhập lịch Teams của bạn và chọn + Cuộc họp mới.

  2. Nhập các chi tiết thanh toán của bạn.

  3. Chọn Cài đặt Nút Cài đặt > Tùy chọn khác.

  4. Bật nút chuyển đổi RTMP-In

    Tùy chọn cuộc họp hiển thị công tắc bật hoặc tắt RTMP-In
  5. Chọn Lưu.

Lưu ý: Để được trợ giúp bật RTMP-In cho cuộc họp của bạn, hãy liên hệ với người quản trị CNTT.

Liên kết và mã khóa RTMP-In

Để xem liên kết và mã khóa RTMP-In: 

  1. Truy nhập lịch Teams và chọn cuộc họp của bạn. 

  2. Chọn Cài đặt Nút Cài đặt> Tùy chọn khác

  3. Trong RTMP-In, bạn sẽ thấy URL tải nhập máy chủmã khóa Luồng

Gửi nguồn cấp video từ trình mã hóa Teams 

Sau khi bạn tham gia cuộc họp, hãy bắt đầu phát trực tuyến từ trình mã hóa của bạn bằng URL tải nhập để hiển thị luồng cho người dự. 

Nếu cuộc họp bật tính năng Quản lý nội dung người dự nhìn thấy từ Tùy chọn cuộc họp, người dùng có thể chọn nguồn cấp RTMP-In của họ để Đưa lên màn hình sân khấu

Để kết thúc cuộc họp, hãy chọn Kết thúc Cuộc họp.

Tìm hiểu thêm

Các cuộc họp trong Teams

Tạo Sự kiện trực tiếp trên Teams bằng Trình mã hóa Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×