Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng RTMP-In trong Microsoft Teams

Bật RTMP-In cho cuộc họp Teams của bạn để sản xuất cuộc họp trực tiếp từ một bộ mã hóa bên ngoài dựa trên phần cứng hoặc phần mềm.  

Lưu ý: RTMP-In là tính năng Teams Premium dành cho tất cả các hình thức cuộc họp và sự kiện, ngoại trừ tòa thị chính.

Để lên lịch cuộc họp với RTMP-In: 

 1. Truy nhập lịch Teams của bạn và chọn Cuộc họp mới  Biểu tượng chữ thập ở đầu màn hình.

 2. Nhập các chi tiết thanh toán của bạn.

 3. Chọn Tùy chọn  Nút Cài đặt > Tùy chọn khác.

 4. Chọn Phát sóng và phát trực tuyến.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy danh mục này trong các tùy chọn cuộc họp, hãy liên hệ với người quản trị CNTT của bạn.

 5. Bật nút chuyển đổi RTMP-In .

 6. Chọn Lưu.

Sau khi lưu, bạn có thể quay lại các cài đặt này trong tùy chọn cuộc họp của mình để nhận liên kết và hoàn tất quá trình thiết lập.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn này trong tùy chọn cuộc họp, hãy liên hệ với người quản trị CNTT của bạn.

Liên kết và mã khóa RTMP-In

Để xem liên kết và mã khóa RTMP-In: 

 1. Truy nhập lịch Teams và chọn cuộc họp của bạn. 

 2. Chọn Tùy chọn  Nút Cài đặt> Tùy chọn khác

 3. Chọn Phát sóng và phát trực tuyến.

 4. Bạn sẽ thấy URL nhập vào máy chủtên hoặc khóa Microsoft Stream

  Ảnh chụp màn hình hiển thị cài đặt RTMP-In trong tùy chọn cuộc họp.

Gửi nguồn cấp video từ trình mã hóa Teams 

Sau khi bạn tham gia cuộc họp, hãy bắt đầu phát trực tuyến từ trình mã hóa của bạn bằng URL tải nhập để hiển thị luồng cho người dự. 

Nếu cuộc họp đã bật Quản lý những gì người tham dự nhìn thấy trong tùy chọn cuộc họp của bạn thì người dùng có thể chọn nguồn cấp dữ liệu RTMP-In của họ để Đưa lên màn hình sân khấu

Tìm hiểu thêm

Các cuộc họp trong Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×