Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Nhận báo cáo về sự tham gia của người dự Teams kiện trực tiếp

Báo cáo về sự tham gia của người dự cho biết ai đã tham gia và rời khỏi một sự kiện trực tiếp và thời điểm, cũng như các dữ liệu khác về trải nghiệm của mỗi người dự. Báo cáo không bao gồm những người đã xem bản ghi sự kiện hoặc đã theo dõi sự kiện theo yêu cầu.

Lưu ý: Báo cáo sự tham gia của người dự bao gồm thông tin này dành cho người sản xuất và diễn giả cũng như tất cả những người dự khác. 

Bật tùy chọn báo cáo sự tham gia của người dự

Trong khi lên lịch một sự kiện trực tiếp, hãy nhớ đánh dấu vào hộp bên cạnh báo cáo sự kiện tham gia người dự trong mục Bạn sẽ sản xuất sự kiện trực tiếp của mình bằng cách nào?. Nếu không, báo cáo sẽ không được tạo.

Sau đây là cách thực hiện:

Trong Teams, chọn Nút cuộc họp lịch từ pa-nen ở bên trái. Sau đó, ở góc trên bên phải của màn hình tiếp theo, chọn Cuộc họp mới >kiện trực tiếp.

Cuộc họp mới - Nút Sự kiện trực tiếp

Trên màn hình tiếp theo, hãy thêm tiêu đề cuộc họp, thông tin ngày giờ và các chi tiết khác. Mời mọi người vào sự kiện của bạn và sau đó chọn Tiếp theo.

Trên màn hình sau đây, cuộn xuống đến mục Bạn sẽ sản xuất sự kiện trực tiếp của mình bằng cách nào? và đánh dấu vào hộp bên cạnh báo cáo sự tham gia của Người dự

Màn hình hộp kiểm báo cáo sự tham gia của người dự

Tải xuống báo cáo tham gia của người dự

Sau khi sự kiện kết thúc, chọn biểu tượng tải xuống bên cạnh báo cáo sự kiện Người dự trong mục Tài nguyên sự kiện trực tiếp.

Lưu ý: Bạn có thể cần phải cuộn xuống để xem tùy chọn tải xuống báo cáo.

Màn hình Tải xuống báo cáo sự tham gia của người dự

Sử dụng báo cáo sự tham gia của người dự

Báo cáo sẽ được tải xuống ở định .CSV dạng (giá trị được phân tách bằng dấu phẩy), có thể mở được theo định dạng Microsoft Excel hoặc bất kỳ ứng dụng nào hỗ trợ định dạng .CSV di động.

Các giá trị được liệt kê trong báo cáo có thể bao gồm:

  • Id Phiên: Mã định danh duy nhất của mỗi phiên. Trong ví dụ dưới đây, hai dòng cuối hiển thị khi cùng một phiên đã được gia nhập (bắt đầu) và sau đó là khi đã kết thúc khi còn (đã kết thúc).

  • Id Người dự: Tên người dùng cho phiên ở định dạng email. (Tùy thuộc vào thiết đặt sự kiện trực tiếp và người dự, phần này có thể trống.)

  • Họ Tên: Tên của người dự trong phiên này. (Tùy thuộc vào thiết đặt sự kiện trực tiếp và người dự, phần này có thể trống.)

  • UserAgent: Xác định trình duyệt của người dự.

  • Dấu thời gian Sự kiện UTC: Hiển thị ngày và giờ cho từng mục được liệt kê trong .CSV. Các mục được hiển thị theo thứ tự tăng dần theo thời gian diễn ra.

  • Hành động:Cho biết người dự đã tham gia hay rời khỏi sự kiện trực tiếp.

  • Vai trò: Cho biết người dự là người dự hay thành viên nhóm sự kiện, chẳng hạn như nhà sản xuất hoặc người trình bày.

Lưu ý: Các trường sẵn có trong báo cáo sự tham gia của người dự có thể khác nhau.

Trong ví dụ này, akanbi@contoso.com là thành viên nhóm sự kiện. Cô tham gia sự kiện, rồi rời khỏi sự kiện theo thời điểm được nêu trong mẫu .CSV bên dưới. 

Hành động Gia nhập và Hành động rời khỏi đều được đánh nhãn cùng một ID Phiên để biểu thị rằng họ về cùng một người.

Ảnh chụp màn hình CSV báo cáo sự tham gia của người dự
 

Lưu ý: Diễn giả ẩn danh sẽ không được đưa vào báo cáo tham gia. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×