We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Thêm người đồng tổ chức vào cuộc họp trong Teams

Sau khi bạn đã mời mọi người vào cuộc họp của mình, bạn có thể thêm tối đa 10 người đồng tổ chức để giúp quản lý cuộc họp của mình. Người đồng tổ chức được hiển thị dưới dạng người tổ chức bổ sung trong danh sách người dự cuộc họp và có hầu hết các chức năng của người tổ chức cuộc họp.

Lưu ý: Teams hiện không hỗ trợ thêm người đồng tổ chức vào hội thảo trên web.

Chức năng đồng tổ chức

Đồng tổ chức có thể:

Người đồng tổ chức không thể:

Truy nhập và thay đổi các tùy chọn cuộc họp

Thay đổi tùy chọn cuộc họp trong cuộc họp kênh.

Trở thành người quản lý phòng chia theo nhóm

Quản lý bản ghi cuộc họp

Bỏ qua phòng đợi

Loại bỏ hoặc thay đổi vai trò của người tổ chức cuộc họp

Tiếp nhận mọi người từ phòng đợi trong cuộc họp

Khóa cuộc họp

Trình bày nội dung

Thay đổi vai trò cuộc họp của người dự khác

Kết thúc cuộc họp cho tất cả

Lưu ý: Để làm cho người đồng tổ chức quản lý phòng chia theo nhóm, trước tiên bạn phải gán cho họ vai trò người quản lý phòng chia theo nhóm.

Thêm người đồng tổ chức vào cuộc họp

Để thêm người đồng tổ chức vào cuộc họp, hãy đảm bảo người mà bạn muốn thêm đã là người dự bắt buộc rồi làm theo các bước dưới đây:

  1. Chọn cuộc họp của bạn, rồi chọn Sửa.

  2. Chọn Tùy chọn khác Biểu tượng tùy chọn khác > chọn Cuộc họp.

  3. Trên trang tùy chọn cuộc họp, bên cạnh Chọn người đồng tổ chức, chọn mũi tên xuống và chọn tên của (các) người đồng tổ chức bổ sung.

    thêm người đồng tổ chức vào cuộc họp

  4. Chọn Lưu ở cuối màn hình.

Lưu ý: Người đồng tổ chức phải thuộc cùng một tổ chức với người tổ chức cuộc họp hoặc sử dụng tài khoản khách trong cùng một tổ chức.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Xem Tổng quan về cuộc họp trong Teams.

Chủ đề liên quan

Lên lịch cuộc họp trong Teams

Mời mọi người tham gia cuộc họp trong Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×