Tham gia phòng chia theo nhóm trong cuộc họp trên Teams

Khi người tổ chức cuộc họp thiết lập phòng chia theo nhóm trong một cuộc họp, bạn sẽ có thể thảo luận các mục trong cuộc họp và cộng tác với đồng nghiệp theo từng nhóm nhỏ.

Bạn có thể được chuyển vào phòng chia theo nhóm được chỉ định ngay sau khi người tổ chức mở phòng. Nếu không, bạn sẽ nhận được lời mời tham gia phòng.
 

Nếu bạn nhận được thông báo, hãy chọn Tham gia phòng.

Chọn Tham gia phòng

Trò chuyện trong phòng chia theo nhóm

Mỗi phòng chia theo nhóm có một cuộc trò chuyện riêng.

  • Chọn Trò chuyện  Biểu tượng cuộc trò chuyện  trong phòng chia theo nhóm.

Lưu ý: Khi phòng chia theo nhóm đóng, cuộc trò chuyện trong phòng sẽ kết thúc và không thể được tiếp tục. Tuy nhiên, bạn sẽ vẫn có thể xem lịch sử trò chuyện và mọi tệp được chia sẻ.

Quay lại cuộc họp chính

Nếu người tổ chức cuộc họp đã kích hoạt, hãy chọn Quay lại để tham gia vào cuộc thảo luận của cuộc họp chính.

Trở về phòng chia theo nhóm bằng cách chọn Tham gia phòng.

Chủ đề Liên quan

Tại sao tôi không thể dùng phòng nghỉ?

Cuộc họp Teams

Nếu bạn nhận được một thông báo, hãy chọn Tham gia.

Chọn Tham gia

Và nếu bạn bỏ lỡ thông báo, bạn có thể tham gia từ biểu ngữ ở trên cùng của màn hình.

Chọn Tham gia trong biểu ngữ

Trò chuyện trong phòng chia theo nhóm

  • Chọn Trò chuyện  Biểu tượng cuộc trò chuyện  trong phòng chia theo nhóm.

    Chọn Trò chuyện

Lưu ý: Khi phòng chia theo nhóm đóng, cuộc trò chuyện trong phòng sẽ kết thúc và không thể được tiếp tục. Tuy nhiên, bạn sẽ vẫn có thể xem lịch sử trò chuyện và mọi tệp được chia sẻ.

Quay lại cuộc họp chính

Nếu người tổ chức cuộc họp đã kích hoạt, hãy chọn Quay lại để tham gia vào cuộc thảo luận của cuộc họp chính.

Trở về phòng chia theo nhóm bằng cách chọn Tham gia phòng.

Chủ đề Liên quan

Tại sao tôi không thể dùng phòng nghỉ?

Cuộc họp Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×