Xem báo cáo đăng ký hội thảo web

Xem báo cáo đăng ký hội thảo web

Sau khi gửi lời mời và công khai hội thảo web của bạn, hãy theo dõi ai đã đăng ký và họ đã nhập gì trên biểu mẫu đăng ký.

  1. Trong lịch của bạn, bấm đúp vào hội thảo web.

  2. Chọn nút Đăng ký để tải xuống báo cáo.

    Chọn nút Đăng ký

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×